Naše Společnost

Zodpovědná skupina pohybující se v lesním průmyslu

Výrobky a řešení naší značky Katrin vyrábí společnost Metsä Tissue, což je přední výrobce hedvábného papíru a papíru na pečení a vaření v Evropě. Ať už jste spotřebitelem či profesionálním nákupčím, užívání výrobků Metsä Tissue zlepší Vaše zdraví, hygienu a pohodu doma, v práci i ve volném čase. Mimo značku Katrin k našim značkám patří také Lambi, Mola, Serla, Tento a SAGA.

Společnost Metsä Tissue je součástí skupiny Metsä Group, finské organizace pohybující se v lesním průmyslu na třiceti mezinárodních trzích s výrobními závody v sedmi různých zemích a s 9 300 zaměstnanci, máme tedy silné a spolehlivé zázemí, abychom zajistili stabilitu a dlouhotrvající spolupráci.

Zavázali jsme se ve veškerých obchodních činnostech Metsä Group řídit mezinárodními principy udržitelného rozvoje a vyžadujeme etické pracovní postupy. Vždy bereme v potaz společenský, ekologický a ekonomický dopad naší činnosti.

Pokrýváme celý hodnotový řetězec pro dřevo, včetně hygienických a kuchyňských papírových výrobků, kartonů, celulózy, dřevěných výrobků, zásobování dřevem a lesnických služeb. Naše vysoce odborné znalosti ohledně dřeva a vláken se soustředí na oblasti, kde máme jasnou konkurenční výhodu a slibnou budoucnost. Veškeré dřevo, které používáme jako surovinu, je naprosto dohledatelné. Po výrobcích z obnovitelných surovin je vysoká poptávka tím, že konkurence v oblasti přírodních zdrojů je těsná.

Více se o Metsä Group dozvíte zde (English) >