Zodpovědnost

Katrin podporuje zodpovědné podnikání

Jelikož jsme součástí Metsä Tissue, společnosti ze skupiny Metsä Group, zahrnují veškeré naše činnosti důraz na udržitelnost.

  1. Zavázali jsme se řídit se mezinárodními principy udržitelného rozvoje a vždy se dožadujeme etických pracovních postupů.
  2. Bereme v potaz společenský, ekologický a ekonomický dopad veškerých našich činností.

Zajišťujeme udržitelné sklízení, které bere v potaz ekologické i společenské hodnoty, včetně přírody a biologické různorodosti. Ročně je sklizeno zhruba 1–2 % naší lesní plochy a za každý sklizený strom vysazujeme 4 nové sazenice. Obnovování lesů je vlastně vyžadováno finským zákonem o lesnictví, který byl vydán již v roce 1886 a je tak nejstarším zákonem tohoto druhu na světě.

Udržitelné lesní hospodářství vytváří pracovní místa na dlouhou dobu pro miliony lidí. Jedno pracovní místo v lesním hospodářství v severní Evropě může vytvořit tři i více pracovních míst dále v hodnotovém řetězci.

Naším cílem je přispět k blahobytu lidí skrze naše výrobky a jednání. Usilujeme o snížení ekologických dopadů našich činností a výrobků během jejich životnosti, od získávání surovin přes výrobu a spotřebování až k jejich likvidaci. Činíme tak ve spolupráci s našimi dodavateli, zákazníky, obchodními partnery a spotřebiteli.

EKONOMICKÁ ZODPOVĚDNOST
Katrin Vám pomáhá najít optimální řešení ke zvýšení produktivity, snížení nákladů a omezení počtu absencí z důvodu nemoci na minimum.

EKOLOGICKÁ ZODPOVĚDNOST
Katrin snižuje zátěž na životní prostředí ve všech fázích činností a v průběhu celé doby životnosti výrobku.

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST
Vytváříme pohodové prostředí v práci, v místních společenstvích a ve společnosti jako celku a zavázali jsme se řídit se celosvětovými principy udržitelnosti. Zodpovědným chováním k našim zaměstnancům a ke společnosti můžeme zlepšit kvalitu života zainteresovaných osob.

Více se o Metsä Group dozvíte zde (English) >